Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

СоопштенијаПоследни вести

Меѓународни ревизорски активности

Заврши твининг проектот на ДЗР

Со свечен чин на кој присуствуваа првите луѓе на Врховните ревизорски институции на Република Бугарија и Република Хрватска, партнери на ДЗР во твининг проектот, заменик главниот државен ревизор Насер Адеми им се заблагодари на сите кои учествуваа во проектот, како и на сите вработени во ДЗР потенцирајќи го нивното активно учество во изминатите 21 месец колку што траеше твининг проектот

Одлука за избор на кандидати за унапредување број 04-38/40 од 26.07.2019 година

Одлука за избор на кандидати за унапредување

Одлука за избор на кандидати за унапредување број 04-38/40 од 26.07.2019 година

Интерен оглас за унапредувања јули 2019 година

Измена и дополнување на Интерен оглас број 04-38/12 од 08.07.2019 година

Измена и дополнување на Интерен оглас број 04-38/12 од 08.07.2019 година

Интерен оглас за унапредувања јули 2019 година

Интерен оглас за унапредување на пет (5) ревизори, шест (6) виши ревизори и два (2) самостојни ревиз

Интерен оглас за унапредување на пет (5) ревизори, шест (6) виши ревизори и два (2) самостојни ревизори во Државниот завод за ревизија

Пријава за интерен оглас за унапредувања јули 2019 година

Пријава за унапредување на државен ревизор

Пријава за унапредување на државен ревизор

Ревизорски активности

Објавен Годишниот извештај на ДЗР за 2018 година

Годишниот извештај за работењето на ДЗР во 2018 година е доставен до Собранието на Република Северна Македонија и истиот е објавен на официјалната WEB страница на ДЗР на три јазици: македонски, албански и англиски

Меѓународни ревизорски активности

Состанок на Контакт комитетот во Варшава

Главниот град на Полска е домаќин (28-29 јуни) на состанокот на Контакт комитетот на кој учествуваат 28 делегации на ВРИ земји членки на Европската унија и на претставници на Европскиот суд на ревизори, додека шефовите на ВРИ на Република Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Турција, како и претставници на СИГМА, се поканети да присуствуваат на состанокот како активни набљудувачи

Еднодневна работилница на ДЗР и СИГМА

Тема: Ревизија на основниот државен буџет со поддршка на СИГМА

На работилницата претставниците на ДЗР имаа презентација пред делегацијата на СИГМА за тековниот пристап, предизвиците и плановите за во иднина кога е во прашање ревизијата на основниот буџет на државата

Едукација на државните ревизори

Обука за подобрување на ревизорските извештаи

Во рамките на реализирање на Годишниот план за континуирано усовршување и обуки, двајцата советници на Главниот државен ревизор, м-р Тања Тасевска и Бранислав Гулев и раководителот на ревизија Сашо Јаковчевски одржаа дводневна обука на вработените во ДЗР на различни нивоа и со различни звања

Заменик претседателот на владата Бујар Османи во работна посета на ДЗР

Разговори за предизвиците поврзани со европските интеграции

Делегација на Секретаријатот за европски прашања, предводена од вицепремиерот Бујар Османи имаше институционална посета на Државниот завод за ревизија при што се водеа разговори со делегацијата на ДЗР предводена од ЗГДР, Насер Адеми на теми поврзани со европските интеграции

Тркалезна маса и коктел со гости од ВРИ од регионот и Европа

ЈУБИЛЕЈ – 20 ГОДИНИ ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Јубилејот беше обележан во два дела – работен со тркалезна маса на тема соработката меѓу ВРИ и парламентот со учество на претставници на ВРИ од регионот и Европа - и свечен дел на кој присуствуваа сегашните и поранешните раководни лица и сите сегашни и поранешни вработени во ДЗР


Јубилеј на ДЗР

20 години од постоењето на Државниот завод за ревизија (1999-2019)...

Меѓународни ревизорски активности

Делегација на ДЗР на III EUROSAI-ASOSAI заедничка конференција во Израел

На заедничката конференцијата која се одржува во Ерусалим, Израел (10-14 март) учествуваат 125 претставници на 44 Врховни ревизорски институции од светот, како и претставници на Европскиот суд на ревизори

Ревизорски активности

ОБУКА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ДЗР

Обуката произлезе од Годишниот план за континуирано усовршување и обуки за 2019 година и беше наменета за вработените во ДЗР, а дизајнирана и спроведена од м-р Тања Тасевска, Советник на ГДР за ревизорски методологии и практики, ОДР и IDITSCD – сертифициран специјалист за обуки од INTOSAI