Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

СоопштенијаПоследни вести

1писмо

ПИСМО ОД ВРАБОТЕНИТЕ НА ДЗР

писмо

Работилница во организација на СИГМА и ДЗР (6-7 ноември)

Значењето и фокусот на дигиталната ревизија

Една од главните цели на работилницата која се одржа во Скопје беше да се создаде платформа за дискусија меѓу ВРИ членки на мрежата околу предизвиците со кои се соочуваат во врска со дигитализацијата на владините операции и на јавните услуги, како и со дигиталните алатки и технологијата кои можат да се користат како поддршка во работата на ревизорите

Годишен план за континуирано професионално усовршување

Обука на вработените во ДЗР

Согласно „Годишниот план за континуирано професионално усовршување во 2019 година“ во Скопје беше одржана дводневна обука за вработените во Државниот завод за ревизија на која обучувачи беа м-р Тања Тасевска, советник на ГДР, IDITSCD, ОДР, CEF и Бранислав Гулев, советник на ГДР и ОДР

Меѓународни активности

ВРИ НА САД НУДАТ СОРАБОТКА НА ПОЛЕТО НА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ

За време на конгресот на INCOSAI во Москва Заменик главниот државен ревизор Насер Адеми оствари средба со Џин Додаро, главен раководител на Врховната ревизорска институција на САД при што беше понудена соработка на полето на ревизија на успешност каде Американците имаат големо искуство

Меѓународни ревизорски активности

ВРИ НА ИЗРЕАЛ ИНИЦИРАШЕ СОРАБОТКА СО ДЗР

За време на одржувањето на конгресот на INCOSAI делегацијата на ДЗР предводена од ЗГДР, Насер Адеми оствари средба со државниот ревизор и обдусман на Изреал, Матанјаху Енглман кој иницираше идна соработка со ДЗР

Меѓународни ревизорски активности

Конгрес на INCOSAI во Москва

Во Москва се одржува 23-от Конгрес на Врховните ревизорски институции (INCOSAI) на кој учествуваат околу 170 делегации од светот меѓу кои е и тричлената делегација на ДЗР предводена од Насер Адеми, заменик главен државен ревизор

Меѓународни ревизорски активности

Заврши твининг проектот на ДЗР

Со свечен чин на кој присуствуваа првите луѓе на Врховните ревизорски институции на Република Бугарија и Република Хрватска, партнери на ДЗР во твининг проектот, заменик главниот државен ревизор Насер Адеми им се заблагодари на сите кои учествуваа во проектот, како и на сите вработени во ДЗР потенцирајќи го нивното активно учество во изминатите 21 месец колку што траеше твининг проектот

Тркалезна маса и коктел со гости од ВРИ од регионот и Европа

ЈУБИЛЕЈ – 20 ГОДИНИ ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Јубилејот беше обележан во два дела – работен со тркалезна маса на тема соработката меѓу ВРИ и парламентот со учество на претставници на ВРИ од регионот и Европа - и свечен дел на кој присуствуваа сегашните и поранешните раководни лица и сите сегашни и поранешни вработени во ДЗР