Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: [email protected] 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

СоопштенијаПоследни вести

Годишен план за континуирано професионално усовршување

Обука на вработените во ДЗР

Согласно „Годишниот план за континуирано професионално усовршување во 2019 година“ во Скопје беше одржана дводневна обука за вработените во Државниот завод за ревизија на која обучувачи беа м-р Тања Тасевска, советник на ГДР, IDITSCD, ОДР, CEF и Бранислав Гулев, советник на ГДР и ОДР

Меѓународни активности

ВРИ НА САД НУДАТ СОРАБОТКА НА ПОЛЕТО НА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ

За време на конгресот на INCOSAI во Москва Заменик главниот државен ревизор Насер Адеми оствари средба со Џин Додаро, главен раководител на Врховната ревизорска институција на САД при што беше понудена соработка на полето на ревизија на успешност каде Американците имаат големо искуство

Меѓународни ревизорски активности

ВРИ НА ИЗРЕАЛ ИНИЦИРАШЕ СОРАБОТКА СО ДЗР

За време на одржувањето на конгресот на INCOSAI делегацијата на ДЗР предводена од ЗГДР, Насер Адеми оствари средба со државниот ревизор и обдусман на Изреал, Матанјаху Енглман кој иницираше идна соработка со ДЗР

Меѓународни ревизорски активности

Конгрес на INCOSAI во Москва

Во Москва се одржува 23-от Конгрес на Врховните ревизорски институции (INCOSAI) на кој учествуваат околу 170 делегации од светот меѓу кои е и тричлената делегација на ДЗР предводена од Насер Адеми, заменик главен државен ревизор

Меѓународни ревизорски активности

Заврши твининг проектот на ДЗР

Со свечен чин на кој присуствуваа првите луѓе на Врховните ревизорски институции на Република Бугарија и Република Хрватска, партнери на ДЗР во твининг проектот, заменик главниот државен ревизор Насер Адеми им се заблагодари на сите кои учествуваа во проектот, како и на сите вработени во ДЗР потенцирајќи го нивното активно учество во изминатите 21 месец колку што траеше твининг проектот

Одлука за избор на кандидати за унапредување број 04-38/40 од 26.07.2019 година

Одлука за избор на кандидати за унапредување

Одлука за избор на кандидати за унапредување број 04-38/40 од 26.07.2019 година

Интерен оглас за унапредувања јули 2019 година

Измена и дополнување на Интерен оглас број 04-38/12 од 08.07.2019 година

Измена и дополнување на Интерен оглас број 04-38/12 од 08.07.2019 година

Интерен оглас за унапредувања јули 2019 година

Интерен оглас за унапредување на пет (5) ревизори, шест (6) виши ревизори и два (2) самостојни ревиз

Интерен оглас за унапредување на пет (5) ревизори, шест (6) виши ревизори и два (2) самостојни ревизори во Државниот завод за ревизија

Пријава за интерен оглас за унапредувања јули 2019 година

Пријава за унапредување на државен ревизор

Пријава за унапредување на државен ревизор

Ревизорски активности

Објавен Годишниот извештај на ДЗР за 2018 година

Годишниот извештај за работењето на ДЗР во 2018 година е доставен до Собранието на Република Северна Македонија и истиот е објавен на официјалната WEB страница на ДЗР на три јазици: македонски, албански и англиски

Меѓународни ревизорски активности

Состанок на Контакт комитетот во Варшава

Главниот град на Полска е домаќин (28-29 јуни) на состанокот на Контакт комитетот на кој учествуваат 28 делегации на ВРИ земји членки на Европската унија и на претставници на Европскиот суд на ревизори, додека шефовите на ВРИ на Република Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, Србија, Турција, како и претставници на СИГМА, се поканети да присуствуваат на состанокот како активни набљудувачи

Еднодневна работилница на ДЗР и СИГМА

Тема: Ревизија на основниот државен буџет со поддршка на СИГМА

На работилницата претставниците на ДЗР имаа презентација пред делегацијата на СИГМА за тековниот пристап, предизвиците и плановите за во иднина кога е во прашање ревизијата на основниот буџет на државата

Едукација на државните ревизори

Обука за подобрување на ревизорските извештаи

Во рамките на реализирање на Годишниот план за континуирано усовршување и обуки, двајцата советници на Главниот државен ревизор, м-р Тања Тасевска и Бранислав Гулев и раководителот на ревизија Сашо Јаковчевски одржаа дводневна обука на вработените во ДЗР на различни нивоа и со различни звања

Заменик претседателот на владата Бујар Османи во работна посета на ДЗР

Разговори за предизвиците поврзани со европските интеграции

Делегација на Секретаријатот за европски прашања, предводена од вицепремиерот Бујар Османи имаше институционална посета на Државниот завод за ревизија при што се водеа разговори со делегацијата на ДЗР предводена од ЗГДР, Насер Адеми на теми поврзани со европските интеграции

Тркалезна маса и коктел со гости од ВРИ од регионот и Европа

ЈУБИЛЕЈ – 20 ГОДИНИ ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

Јубилејот беше обележан во два дела – работен со тркалезна маса на тема соработката меѓу ВРИ и парламентот со учество на претставници на ВРИ од регионот и Европа - и свечен дел на кој присуствуваа сегашните и поранешните раководни лица и сите сегашни и поранешни вработени во ДЗР


Јубилеј на ДЗР

20 години од постоењето на Државниот завод за ревизија (1999-2019)...