Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Përforcim i partneritetit me USAID

27.07.2022 - 14:30
Njëherit përfaqësuesit e USAID-it dhanë mbështetje të parezervë për përmbushjen e synimeve kryesore strategjike të ESHR-së
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT