Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Janë dhënë 75,5 milionë euro ndihmë shtetërore

27.10.2022 - 10:00
Nga 2017-2021, Drejtoria për ZZHTI ka ndarë ndihmë shtetërore në shumë totale prej 75,5 milionë euro, nga të cilat 37,5 milionë euro janë mjete të paguara nga Buxheti i RMV-së, ndërsa 38 milion euro janë lirime tatimore dhe doganore
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT