dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Publikimet

  • Издание на IntoSAINT Post (Февруари 2013) - Во второто издание на билтенот е објавено дека ДЗР е прва ВРИ во ЕУРОСАИ регионот која одржала работилница на која извршила самопроценка на нивото на својот институционален интегритет (20.02.2013)
  • Прирачник „Вовед во ревизорски извештаи“ (27.11.2012)