Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Реализирани 52% од активностите за реформа на јавна администрација

16.03.2023 - 10:55
Перманентно одложување на носење на нови клучни закони, пролонгирање на процесот на реорганизација на државните органи, нецелосна реализацијата на планираните активности и недоволни кадровски капацитети

Законски недоречености за финансиска поддршка на иновациите

09.03.2023 - 10:00
Неопходно е допрецизирање на програмите за работа на ФИТР со вредносни показатели по инструмент, во рамки на одобрените буџетски средства и воспоставување на централизирана база со податоци за доделената финансиска поддршка
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео