Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Годишна програма за работа на ДЗР за 2023 година

27.12.2022 - 16:30
Државниот завод за ревизија во 2023 година планира да изврши вкупно 78 ревизии, од кои 50 се однесуваат на ревизија на регуларност, 13 ревизија на усогласеност и 11 ревизии на успешност и 4 follow-up ревизии

Контрола на трошоците во кризна состојба

26.12.2022 - 14:00
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски учествуваше на конференцијата организирана од Академијата за банкарство и информатичка технологија при што имаше и свое излагање на темата

Улогата на ДЗР во борбата против корупцијата

23.12.2022 - 23:45
Државната ревизија придонесува во зајакнувањето на финансиското управување и контрола на јавните институции со цел создавање превентивно опкружување во борбата против корупцијата
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео