Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Загуба на вода од 60% и не уплатени надоместоци во државниот буџет

23.05.2023 - 10:30
ЈП Водовод и канализација Скопје има искажани, но неплатени обврски спрема Буџетот на РСМ повеќе години наназад во износ од 185.543 илјади денари (околу 3 милиони евра) од надоместоците за користење и испуштање во води

Едукација на државните ревизори

22.05.2023 - 11:30
Едукацијата ја одржуваа искусните и добро познати експерти, меѓународниот консултант од Република Хрватска, проф. Борис Тушек и проф. Атанаско Атанасовски од Економскиот факултет
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео