Ревизорски извештаи

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести „Свети Наум Охридски“ Скопје 21.05.2020 2019
Реализација на мерките, активностите и политиките за специјализација на здравствените работници во јавните здравствени установи во периодот од 2015 до 2018 година 20.05.2020 2019
Институционални капацитети на јавните обвинителства на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите 19.05.2020 2019
Институционални капацитети на Државно правобранителство на Република Северна Македонија за реализација на надлежностите 18.05.2020 2019
Институционални капацитети на единките корисници на судска власт за реализација на надлежностите 15.05.2020 2019
Министерство за финансии 14.05.2020 2019
Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (ФЗО) 13.05.2020 2018
Подобрување на условите за спортување на децата од основното и средното образование - Проект изградба на спортски сали во основните и средните училишта 11.06.2020 2019
Медиумска информативна агенција во државна сопственост Скопје 12.05.2020 2019
Мерки, политики и проекти за заштита и унапредување на пчеларството во Република Северна Македонија 11.05.2020 2019
Политичка партија СДСМ - Сметка за редовно работење 08.05.2020 2019
Политичка партија ВМРО-ДПМНЕ - Сметка за редовно работење 08.05.2020 2019
Политичка партија Демократска унија за интеграција (ДУИ) - Сметка за редовно работење 08.05.2020 2019
Изборна кампања за претседателски избори 2019 - Гордана Сиљановска Давкова кандидат за претседател 08.05.2020 2019
Изборна кампања за претседателски избори 2019 - Стево Пендаровски кандидат за претседател 08.05.2020 2019
Изборна кампања за претседателски избори 2019 - Блерим Река кандидат за претседател 08.05.2020 2019
Акционерско друштво за поштенски сообраќај пошта на Северна Македонија во државна сопственост Скопје 11.06.2020 2019
Политичка партија Демократска партија на Албанците (ДПА) - Ревизија на следење на препораките (Folow Up) 08.05.2020 2019
Политичка партија Движење БЕСА - Сметка за редовно работење 08.05.2020 2019
Универзитет „Мајка Тереза“ Скопје - Сметка на основен буџет (603) 08.05.2020 2019