Претседателски избори 2019 - финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања на кандидатите за претседател на Република Северна Македонија (ОД 26.03.2019 ДО 30.08.2019)