dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Планирани ревизии

Подготвеност на енергетскиот систем да се справи со енергетската криза 07.09.2023 2022 I-Планирање
Сопствени приходи на општините за обезбедување квалитетни услуги на граѓаните за време на пандемијата 12.09.2023 2021 I-Планирање
Даноците за животната средина во функција на ефективно спроведување на политиките за заштита на животната средина 12.09.2023 2021 II-Извршување
ЈЗУ Општа болница „Др. Ферид Мурад“ Гостивар 23.12.2020 2020 IV-Конечен
Министерство за образование и наука 29.06.2023 2020 IV-Конечен
КЈП „Водовод“ Кочани 09.12.2020 2020 IV-Конечен
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата Козле Скопје 26.11.2020 2020 IV-Конечен
УКИМ Природно математички факултет 20.11.2020 2020 IV-Конечен
ЕЛС Кочани 06.11.2020 2020 IV-Конечен
Основен буџет на Република Северна Македонија 15.10.2020 2020 IV-Конечен
Плати и додатоци на плати и други надоместоци во Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите 02.10.2020 2020 IV-Конечен
ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија 12.03.2020 2019 IV-Конечен
ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија 12.03.2020 2019 IV-Конечен
Министерство за образование и наука 07.09.2023 2020 IV-Конечен
Основен буџет на Република Северна Македонија за 2019 година 07.09.2023 2020 IV-Конечен
Државна изборна комисија (ДИК) 07.09.2023 2021 I-Планирање
Влада на Република Северна Македонија 07.09.2023 2022 I-Планирање
Министерство за труд и социјална политика 07.09.2023 2022 I-Планирање
Заеднички извештај за управување со пластичен отпад во Европа 06.05.2022 2020 IV-Конечен
Буџет и корисници на буџет на општина Гостивар 30.12.2019 2019 IV-Конечен