Огласи за вработување и унапредување

Интерен оглас број 04-1536/1

25.11.2022 - 11:00

Интерен оглас број 04-1536/1 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Раководител на ревизијата за ревизија на субјекти од областа на здравството, животната средина и просторното планирање, земјоделството, шумарството и водостопанството

Интерен оглас број 04-1467/2

04.11.2022 - 10:05

Интерен оглас број 04-1467/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Раководител на ревизијата за ревизија на субјектите од законодавната, извршната власт, претседателот, Буџетот на РСМ, одбраната, јавната безбедност и Народната Банка на РСМ 

Интерен оглас број 04-1466/2

04.11.2022 - 10:00

Интерен оглас број 04-1466/2 за унапредување на еден (1) извршител на работно место Раководител на ревизијата за ревизија на субјекти од областа на здравството, животната средина и просторното планирање, земјоделството, шумарството и водостопанството