dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Односи со јавност

 

 

Прес-конференција, моќна комуникациска алатка за информирање на јавноста

01.02.2021
Прес–конференцијата претставува една од најмоќните комуникациски алатки за информирање на јавноста и промовирање на работата на одредена институција или организацијa која се организира за суштинска тема или тема од голем јавен интерес

Најмалку 204.713.000 денари се наплатени, а не се уплатени во Буџетот на РСМ од Јавните комунални претпријатија

29.01.2021
Нецелосното постапување по препораките дадени во извештајот за доделување на водното право предизвикува помалку уплатени средства во Буџетот на РСМ од Јавните комунални претпријатија во износ од 3,3 милиони евра

Крводарителска акција во ДЗР

24.12.2020
На предлог и иницијатива на наша колешка, а во соработка со ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, во просториите на ДЗР беше спроведена крводарителска акција