Извештаи на политичките партии

Локални избори 2013 – вкупен финансиски извештај на изборна кампања за локални избори на 24.03.2013 година

Локални избори 2013 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 14.03.2013 до 22.03.2013 година

Локални избори 2013 - финансиски извештаи на првиот дел од изборната кампања (отворање - десетти ден)