Извештаи на политичките партии

Годишни извештаи за добиени донации во 2017 година

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања - вкупен финансиски извештај

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 05.10.2017 до 14.10.2017 година

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 25.09.2017 до 04.10.2017 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2016 година

Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (вкупен финансиски извештај)

Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (втора половина од изборна кампања)

Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (отворање до 10-ти ден)