Извештаи на политичките партии

Локални избори 2021 година - Извештаи со спецификација на трошоци за приходи и расходи на трансакциската сметка (од денот по завршување на првиот круг на гласање до завршување на вториот круг на гласање)