Извештаи на политичките партии

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе

Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (вкупен финансиски извештај)

Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (втора половина од изборна кампања)

Предвремени парламентарни избори - финансиски извештај за приходите и расходите на политичките партии за изборната кампања 2014 година (отворање до 10-ти ден)

Локални избори 2013 – вкупен финансиски извештај на изборна кампања за локални избори на 24.03.2013 година

Локални избори 2013 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 14.03.2013 до 22.03.2013 година

Локални избори 2013 - финансиски извештаи на првиот дел од изборната кампања (отворање - десетти ден)