Извештаи на политичките партии

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе

Предвремени парламентарни избори 2020 година - Извештаи со образец за примени донации на политичките партии (од отворање на трансакциска сметка до 10-от ден на изборната кампања)

Годишни извештаи за добиени донации во 2019 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2018 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2017 година

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања - вкупен финансиски извештај

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 05.10.2017 до 14.10.2017 година

Локални избори 2017 - финансиски извештаи на изборната кампања за период од 25.09.2017 до 04.10.2017 година

Годишни извештаи за добиени донации во 2016 година