Годишни Програми

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2020 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2019 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2018 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2017 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2016 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2015 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2014 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2013 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2012 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2011 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2010 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2009 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2008 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2007 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2006 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2005 година
Годишна програма за работа на Државен завод за ревизија - 2004 година