Архива Ревизии Регуларност 2002-2014

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

Архива Конечни извештаи 2014

 


 

Архива Конечни извештаи 2013

 


 

Архива Конечни извештаи 2012

 


 

Архива Конечни извештаи 2011

 


 

Архива Конечни извештаи 2010

 


 

Архива Конечни извештаи 2009

 


 

Архива Конечни извештаи 2008

 


 

Архива Конечни извештаи 2007

 


 

Архива Конечни извештаи 2006

 


 

Архива Конечни извештаи 2005

 


 

Архива Конечни извештаи 2004

 


 

Архива Конечни извештаи 2003

 


 

Архива Конечни извештаи 2002