Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Национална установа филхармонија на РСМ 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Водовод“ Куманово 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЕЛС Куманово 06.09.2021 2021 [4/5] Известување

Фото галерија

Завршна конференција за предизвиците во системот на јавните набавки

29.09.2021 - 10:30
Конференцијата се реализираше во рамки на проектот „Кон отчетни јавни претпријатија“, што го спроведуваше Центарот за граѓански комуникации со финансиска поддршка од Кралството на Холандија
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео