Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Национална установа филхармонија на РСМ 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Водовод“ Куманово 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЕЛС Куманово 06.09.2021 2021 [4/5] Известување

Фото галерија

Неуплатени 950 илјади евра во Буџетот на РСМ од Општина Гази Баба

Сре, 21.07.2021 - 11:00
Општина Гази Баба од периодот на преземање на надлежноста од 2012 година до 2020 година, средствата по основ на отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на РСМ ги уплаќа на несоодветна сметка

Едукација со Интернационалната стопанска комора

Сре, 14.07.2021 - 18:39
На едукацијата беше даден осврт на можните ризици од корупција при вршењето на ревизија на финансиските извештаи и беа презентирани најдобрите практики од Холандија со фокус на Меѓународниот ревизорски стандард 240
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео