Ефективност на мерките и активностите за искористување на минералните суровини и наплата на надоместоците

Сре, 01.01.2020 - 00:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
01 2020 RU 48
Цел на ревизијата
2020
Статус на ревизијата
[1/5] Одобрена
Годишна програма
2020
Ознаки