Ефективност на мерките и активностите во функција на реализација на пренесените надлежности кои се финансираат со средства од блок дотации

Сре, 01.01.2020 - 00:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
01 2020 RU 47
Статус на ревизијата
[1/5] Одобрена
Годишна програма
2020
Ознаки