Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID 19

Сре, 01.01.2020 - 00:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
01 2020 RUS 56
Цел на ревизијата
2020
Статус на ревизијата
[1/5] Одобрена
Годишна програма
2020
Ознаки