Политичка партија Левица - Предвремени парламентарни избори 2020 година

Сре, 01.01.2020 - 00:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2020 04 21
Статус на ревизијата
[3/5] Извршување
Годишна програма
2020