Политичка партија Алијанса на Албанците - Сметка за редовно работење