Фонд за здравствено осигурување на РСМ

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Сре, 01.01.2020 - 10:03
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2020 02 02
Статус на ревизијата
[1/5] Одобрена
Годишна програма
2020
Ознаки