ЈЗУ Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид

Одлука за начинот на уплата на средства на сметката за донација на Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од вирусот Корона COVID – 19

повеќе
Вто, 01.01.2019 - 14:13
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2019 06 04
Статус на ревизијата
[1/5] Одобрена
Годишна програма
2019