Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Значењето на ревизорските извештаи во борбата против корупцијата

19.05.2021 - 13:26
Обуката се реализираше во рамки на Проектот за граѓанско учество со поддршка на Агенцијата за меѓународен развој (УСАИД) со цел зајакнување на соработката помеѓу институциите надлежни за борба против корупцијата

Работна средба меѓу ДЗР и UN Women

19.05.2021 - 09:55
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски одржа работна средба со претставниците на Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените - UN Women во Република Северна Македонија

Состанок на ДЗР со ММФ

18.05.2021 - 11:39
На барање на мисијата на Меѓународен монетарен фонд во нашата држава, беше одржан on line работен состанок при што претставниците на ММФ се запознаа со видот и опфатот на планираните ревизии поврзани со пандемијата предизвикана од коронавирусот

Делегација на ДЗР на XI Конгрес на ЕУРОСАИ

28.04.2021 - 13:03
Oколностите со глобалната пандемија направија конгресот прв пат да се одржи преку on line платформа каде делегацијата на ДЗР со гласање активно учествуваше во донесување на одлуките на XI kонгрес на ЕУРОСАИ
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео