Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Тркалезна маса за состојбите со јавните набавки во земјата

Пет, 27.11.2020 - 13:57
Главниот државен ревизор, м-р Максим Ацевски, учествуваше на on line настан организиран од страна на Центарот за граѓански комуникации на тема „Тркалезна маса за состојбите со јавните набавки во земјата“

Индикатори за ризици од корупција во јавните набавки

Чет, 19.11.2020 - 13:18
На покана од Центарот за граѓански комуникации м-р Максим Ацевски учествуваше на on line работилницата на тема „Дефинирање на индикатори за ризици од корупција во јавните набавки на државните претпријатија“

Предизвици и перспективи на ревизорската професија

Чет, 22.10.2020 - 12:24
На покана од Институтот на овластени ревизори претставници на ДЗР учествуваа на настанот за професионално усовршување на овластени ревизори на тема „Предизвици и перспективи на ревизорската професија“

Подобрување на планирањето, распределбата и реализацијата на буџетските средства, во насока на остварување на стратешките цели на Владата на РСМ

Чет, 15.10.2020 - 16:28
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на Основниот буџет на Република Северна Македонија, со која се опфати подготовката, донесувањето, управувањето и извршувањето на Буџетот на РСМ за 2019 година

Обука за графички дизајн за извештаи со инфографици

Сре, 14.10.2020 - 10:10
Девет ревизори се вклучени во „Обука за графички дизајн за изработка на извештаи кои содржат инфографици“ која се реализира во рамки на проектот меѓу ДЗР и Фондацијата за демократија на Вестминстер во државата
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео