Raporte të revizorit

Buxhetit Themelor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021 07.09.2022 2022
Partia politike LSDM - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
VMRO-Partia Demokratike për Unitet Nacional - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Partia Politike Bashkimi Demokratik për Integrim-BDI - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Partia Politike Lëvizja Besa Shkup - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Aleanca për Shqiptarët - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Lëvizje për Unitet Nacionalë të Turqve–LUNT - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Opsioni Qytetar për Maqedoninë-GROM - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Partia Politike Partia Demokratike e Shqiptarëve - Llogaria e punës së rregullt 31.08.2022 2021
Ministria e Punëve të Brendshme 26.08.2022 2021
Sistemi informativ për regjistrimin, provimin dhe punësimin në Agjencionin për Administratë për zbatimin e kompetencave gjatë punësimit të administratës publike 23.08.2022 2021
Efikasiteti i masave dhe politikave të marra për uljen e efekteve të pandemisë në sektorin e turizmit 12.08.2022 2021
Masat dhe politikat e marra në mbështetje të punësimit dhe profesioneve të prekura nga kriza shëndetësore-ekonomike e shkaktuar nga Covid-19 10.08.2022 2021
Huamarrja e subjekteve të sektorit publik, shkalla e shfrytëzimit të kredive dhe huave dhe shpenzimet e paguara dhe të krijuara 04.08.2022 2021
Ndërmarrja Radiodifuzive Publike Radiotelevizioni i Maqedonisë Shkup 29.07.2022 2021
Fondi për Sigurim Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut 22.07.2022 2021
Qendra Tregtare Qytetare SHA për lëshimin me qira të hapësirave afariste, Shkup 19.07.2022 2021
Funksionaliteti i platformës për interoperabilitet ndërmjet institucioneve të sektorit publik 12.07.2022 2021
Efektiviteti i masave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për barazinë gjinore dhe nismat përkatëse buxhetore gjinore 19.07.2022 2021
IP Burgu Shkup - Shkup 07.07.2022 2021