Marrëdhënjet me publikun

Vizitë në Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës

03.10.2022 - 10:30
Në fund të takimit të dyja Institucionet Supreme të Revizionit përfunduan se ky bashkëpunim do të thellohet vazhdimisht nëpërmjet shkëmbimit të njohurive dhe përvojës ndërmjet institucioneve në të ardhmen