Raporti vjetor i ЕSHR-së para Komisionit për Buxhet dhe Financa

26.07.2022 - 15:00
Слика
Годишен извештај ДЗР 2021 година во Собрание

Para anëtarëve të Komisionit për Buxhet dhe Financa, Kryerevizori shtetëror m-r Maksim Acevski, prezantoi Raportin Vjetor për revizionet e kryera dhe për punën e ESHR-së për vitin 2021.

Në prezantimin e tij, Kryerevizori shtetëror shpalosi informacionet kyçe lidhur me revizionet e kryera, rritjen e transparencës dhe llogaridhënien e ESHR-së, bashkëpunimin ndërkombëtar, si dhe përpjekjet për forcimin e bashkëpunimit mes Kuvendit dhe ESHR-së.

Si rezultat i suksesit të punës së Entit Shtetëror për Revizion, ndër të tjera, në Buxhetin e Shtetit janë përcaktuar kompensime të papaguara/më pak të paguara/më pak të llogaritura, të cilat për vitin 2021 kapin shumën 1.743.644.000 denarë, përafërsisht 28 milionë euro, ose 12 buxhete vjetore të ESHR-së.
 

"Për çdo denar të investuar në ESHR, ESHR-ja kthen 12 denarë"

Kryerevizori shtetëror theksoi edhe një herë nevojën e investimit dhe vlerësimit të rezultateve të burimeve njerëzore në të gjitha fushat, përfshirë edhe revizorët e autorizuar/shtetëror duke potencuar që:
 

“Të mos lejojmë që burimet njerëzore të kualifikuara të largohen nga sektori publik në kushte kur ato janë më se të nevojshëm”

Linku deri te video e prezantimit të Kryerevizorit shtetëror: 
https://www.youtube.com/watch?v=YQLk0k3ZTXU&t=2s