Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Делегација на ДЗР на Конгрес на ЕУРОСАИ во Прага

30.05.2022 - 11:00
Заменик Главниот државен ревизор м-р Орхан Адеми и Советникот на Главниот државен ревизор м-р Наташа Мисовска учествуваа на пост Конгресот на Европската организација на врховните ревизорски институции (EUROSAI), одржан на 22-24 мај 2022 година

Јавно говорење и настап на медиуми

28.05.2022 - 10:30
Вработените од Државниот завод за ревизија ги зајакнуваа своите вештини за јавно говорење и настап на медиуми за информирање за резултатите од државната ревизија

Годишен состанок на шефовите на ВРИ на Европската унија

06.05.2022 - 11:30
На годишниот состанок на Контакт комитетот на шефовите на ВРИ на Европската унија што се одржа во Луксембург учествуваа Главниот државен ревизор Максим Ацевски и Помошникот на главниот државен ревизор Тања Јаневска
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео