Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Низок степен на реализација на владините мерки во секторот туризам

12.08.2022 - 08:30
Недостапноста на навремени, консолидирани и јасни податоци за доделената финансиска поддршка оневозможува да се изготвуваат навремени и ефикасни анализи за ефектот на владините мерките во секторот туризам
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео