Ревизорски извештаи

Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Пехчево, Струмица, Дојран и Лозово 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Гостивар, Долнени, Студеничани и Чаир 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Центар Жупа и Теарце 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ за локални избори 2017 за општина Гостивар, Кавадарци, Пехчево, Радовиш, Струмица, Тетово, Василево, Дојран, Конче 01.11.2019 2018
Коалиција предводена од СДСМ - Локални избори 2017 01.11.2019 2018
СДСМ - Извршена ревизија на следење на препораките 01.11.2019 2018
Демократска унија за интеграција (ДУИ) - Локални избори 2017 01.11.2019 2018
Демократска унија за интеграција (ДУИ) - Извршена ревизија на следење на препораките 01.11.2019 2018
Агенција за катастар на недвижности - Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787) 01.11.2019 2018
Агенција за катастар на недвижности - Сметка на буџет на донации (785) 01.11.2019 2018
Агенција за катастар на недвижности - Основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Арачиново - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Арачиново - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Арачиново - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на приходи на буџет на дотации (930) 01.11.2019 2018
ЕЛС Македонски брод - Сметка на расходи на буџет на дотации (937) 01.11.2019 2018
ЕЛС Боговиње - Сметка на основен буџет (630) 01.11.2019 2018
ЕЛС Боговиње - Сметка на основен буџет (637) 01.11.2019 2018