Планирани ревизии

Претседателски избори 2019 - II 22.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Претседателски избори 2019 - I 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Министерство за транспорт и врски 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Министерство за економија 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Министерство за информатичко општество и администрација 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Министерство за финансии 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Собрание на РМ 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Центар за Јавно здравје 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Центар за јавно здравје 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Јавна здравствена установа УК за гастроентерохепатологија 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Завод за превенција лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања - Охрид 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ за неврохирургија 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ Општа болница Кавадарци 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
ЈЗУ УК за хируршки болести ,,Св.Наум Охридски,, 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Државен испитен Центар 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Универзитет" Мајка Тереза" 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
НУ ЦК Иљо Антески Смок 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Биро за регионален развој 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Македонски народен театар 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена
Музеј на македонската борба за државност и самостојност 20.12.2019 2019 [1/5] Одобрена