Огласи за вработување и унапредување

Интерен оглас број 04-61/2 за унапредување на четири (4) извршители за работно место виш ревизор

Чет, 16.01.2020 - 17:16

Исправка / дополнување на Интерен оглас број 04-61/2 за унапредување на четири (4) извршители за работно место виш ревизор