Министерство за транспорт и врски - Сметка на основен буџет (631)

Пет, 25.10.2019 - 14:07
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2019 03 06/2
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки