Министерство за економија - Сметка на основен буџет (637)

Пет, 04.10.2019 - 11:56
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
14-108/8
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки