Министерство за информатичко општество и администрација-Сметка на донации, проект SERRA_EI (785)

Вто, 01.10.2019 - 12:36
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2019 03 04/3
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки