ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово - Сметка на средства од ФЗО (737)

Вто, 01.10.2019 - 12:52
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
01 2019 06 6/1
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2019
Ознаки