Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

 
Ревизорски активности
Донесена „Годишната програма за работа на ДЗР во 2019 година“

Заменик главниот државен ревизор, Насер Адеми ја донесе „Годишната програма за работа на ДЗР во 2019 година“ која стапува на сила од 01.01.2019 година.

 

Комплетната годишна програма ја има на WEB страницата на ДЗР во табот „Годишни програми“. 
Назад 
 

Креиран од mijalced на 28.12.2018