Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: [email protected] 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

 
Меѓународни активности
Поддршка од OECD – SIGMA на ДЗР

Претставникот на  OECD – SIGMA, г-ѓа Бјанка Бретеше оствари посета на Државниот завод за ревизија при што имаше средба со заменик главниот државен ревизор Насер Адеми на која ДЗР доби поддршка во врска со потребите кои ги има во однос на унапредување при вршењето ревизијата на основниот буџет на Република Македонија. Притоа, од страна на ДЗР беше искажано задоволство од досегашната поддршка на ДЗР од страна на OECD – SIGMA.

 

 

Истовремено, заеднички интерес е истата соработка да продолжи со нова активност насочена кој размена на меѓународни искуства  и изготвување на методолошка основа за ревизијата на Буџетот на Република Македонија. Потребите за оваа активност детално беа образложени од државните ревизори кои учествуваат во овој вид ревизија, и тоа Христина Гочева Начовска, самостоен ревизор и Билјана Стојановска, виш ревизор.

 

Како заклучок од состанокот на претставниците на двете страни произлезе подготвеноста оваа активност да биде подржана од OECD – SIGMA и во наредниот период.

 
Назад 
 

Креиран од mijalced на 10.10.2018