Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

 
Меѓународни активности
Мисија на ММФ на средба со претставници на ДЗР

Тричлена мисија на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) предводена од шефот на мисијата Amanada Sayegh, а во која беа и Philip Stokoe и Suzanne Flynn оствари средба со делегација на ДЗР предводена од заменик главниот државен ревизор Насер Адеми.  Средбата се одржа по барање на ММФ и истата беше организирана од страна на ДЗР.

 

 

Претставниците на ДЗР, и тоа м-р Цвета Ристовска и Тања Јаневска, двете помошници на главниот  државен ревизор, разговараа со членовите на делегацијата на ММФ на следниве теми:

- Барање за ревизија на сметките на јавните ентитети;
- Бројот на ревидираните субјекти и покривање на расходите ревидирани за централната власт;
- Видот на ревизиите/видови на ревизорско мислење објавени во годишниот извештај; 
- Видови на ревизорски наоди произлезени од извршените ревизии во последните години и дејствија што се преземаат по нив;
- Ставови на ДЗР за квалитетот на фискалните извештаи на владата; 

 На сите овие теми претставниците на ДЗР беа отворени за дискусија и ги информираа членовите на мисијата на ММФ за сите детали за кои тие се интересираа. Средбата се одржа во просториите на ДЗР (02 мај, среда).

 


 
Назад 
 

Креиран од mijalced на 03.05.2018