СООПШТЕНИЈА

Соопштение на ДЗР
 
Осврт на изнесени констатации во публикација „Оцена на законодавните и регулаторни одредби поврзани со работата на ДЗР“
Публикацијата е издадена и објавена од Фондацијата за демократија на Вестминстер и Центарот за економска анализа Скопје
(64 KB), 06.03.2017, Тим на ДЗР