За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

ОБРАЗЕЦ ИЗПМ

Информација за преземени мерки по препораките на Овластениот државен ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај (ИЗПМ-С)
 
Образец ИЗПМ-С
Со кликање на линкот може да се преземе „Образецот ИЗПМ-С“, и истиот да се користи за пополонување од страна на субјектите по издавањето на Конечните ревизорски извештаи
(101 KB), 10.04.2012, ДЗР